Ветерани културе у пројекту

1. Ветерани позоришног стваралаштва

2. Ветерани сликарског стваралаштва

3. Ветерани књижевног стваралаштва

4. Ветерани у истраживању културне баштине

5. Ветерани културе у  народном стваралаштву

6. Ветерани музичког стваралаштва


Ветерани културе учесници у пројекту